Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao

Địa Điểm: Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

 

Diện Tích Đất: 480.254,95 m2

 

Diện Tích Xây Dựng: 57.300,58 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:


- Công suất: 2.400 nái và 24.000 thịt

- Chủ đầu tư: Công ty CP chăn nuôi Greentech

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Thiết kế quy hoạch tổng thể; quy hoạch 1/500

- Thiết kế cơ sở

- Thiết kế bản vẽ thi công