Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Tổ hợp chế biến Thịt - Tập đoàn Masan Tại Long An

Tổ hợp chế biến Thịt - Tập đoàn Masan Tại Long An

 

 

Địa Điểm: Lô 2, Đường 17, Lô 9 Đường 19, KCN Tân Đức, Xã Hữu Thạnh, Tỉnh Long An

 

Diện Tích đất: 100.480  m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:


 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn


Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Tư vấn thiết kế quy hoạch 1/500,

- Thiết kế cơ sở,

- Thiết kế bản vẽ thi công,

- Tư vấn giám sát và quản lý thi công xây dựng,