Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi & thủy sản Japfa Bình Phước

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi & thủy sản Japfa Bình Phước

 

Địa Điểm: Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng SiKiCo, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

 

Diện Tích Đất: 103.381,8  m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:


- Diện tích xây dựng: 22.191,0 m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Xin thẩm duyệt quy hoạch 1/500; Xin phép PCCC; Xin phép xây dựng

- Thiết kế quy hoạch tổng thể, quy hoạch 1/500

- Thiết kế cơ sở

- Thiết kế bản vẽ thi công