Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Nhà máy Premix De Heus Đồng Nai

Nhà máy Premix De Heus Đồng Nai

 

Địa Điểm: KCN Dầu Dây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.

 

Diện Tích Đất: 52.200  m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:


- Diện tích xây dựng: 25.000 m2

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Đồng Nai

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Thiết kế cơ sở

- Thiết kế bản vẽ thi công