Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Mở rộng Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang

Mở rộng Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang

 

Địa Điểm: Khu CN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

 

Diện Tích đất: 46.000 m² 

 

Diện Tích sàn xây dựng: 27.670 m² 

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên


Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Thiết kế quy hoạch 1/500;

- Xin phép PCCC, Xin phép xây dựng;

- Thiết kế cơ sở;

- Thiết kế bản vẽ thi công;