Trang chủ space Dự án space Tư vấn khác space Trang Trại Chăn Nuôi Bò Sữa Tập Trung Quy Mô Lớn Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Trang Trại Chăn Nuôi Bò Sữa Tập Trung Quy Mô Lớn Ứng Dụng Công Nghệ Cao

 

Địa Điểm: Xã Phước Sang Và Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 
Chủ Đầu Tư: Công ty CP Đường Bình Dương
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Tư vấn triển khai và quản lý đấu thầu  
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 120