Trang chủ space Dự án space Tư vấn khác space Khu Thương Mại SKL

Khu Thương Mại SKL

 

Địa Điểm: Ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 
Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH xây dựng và thương mại SKL
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu dự án 
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 135