Trang chủ space Dự án space Tư vấn giám sát space Nhà máy thức ăn thủy sản Đình Vũ

Nhà máy thức ăn thủy sản Đình Vũ

Địa Điểm: KCN Đình Vũ, Tp. Hải Phòng.
 
Chủ Đầu Tư: CN Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng 
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Giám sát xây dựng 
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 467,5