Trang chủ space Dự án space Tư vấn giám sát space Nhà máy Anco Vĩnh Long - Bến thuỷ nội địa

Nhà máy Anco Vĩnh Long - Bến thuỷ nội địa

Địa Điểm: Khu IV Tuyến công nghiệp Cổ Chiên, ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 
Chủ Đầu Tư: Công ty Liên Doanh Dinh Dưỡng Thuỷ Sản Quốc Tế
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Giám sát xây dựng 
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 313,5