Trang chủ space Dự án space Khảo sát địa hình và địa chất space Nhà máy GreenFeed Việt Nam - Chi Nhánh Vĩnh Long

Nhà máy GreenFeed Việt Nam - Chi Nhánh Vĩnh Long

 

Địa Điểm: KCN Bình Minh, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
Diện Tích: 50.000 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án: 
- Diện tích xây dựng: 22.429,36 m2

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Khảo sát địa chất, địa hình

- Thiết kế cơ sở

- Xin phép xây dựng

- Thiết kế bản vẽ thi công

- Tư vấn giám sát