Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Nhà máy Bosch Long Thành

Nhà máy Bosch Long Thành

Địa Điểm: Đường số 8, Khu công nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bosch Việt Nam

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Kiểm định chất lượng nền móng khu vực máy XFT và cầu trục Element line 7 của nhà máy Bosch