Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý

Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý

Địa Điểm: tỉnh Hà Nam     
Diện Tích: 100.000,0 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích sàn xây dựng: 18.000m2
- Công suất: 50 triệu lít/năm
- Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng

Dịch vụ tư vấn:
- Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công
- Quản lý dự án