Trang chủ space Dự án space Tư vấn giám sát space Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

Địa Điểm: Xã Tân Ngãi - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Diện Tích: 122.600 ,0 m².

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích sàn xây dựng: 20.850,0 m².

- Công suất: 50 triệu lít/năm
- Tổng giá trị đầu tư: 600 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Vĩnh Long

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thiết kế cơ sở
- Thiết kế bản vẽ thi công

- Giám sát thi công