Trang chủ space Dự án space Tư vấn giám sát space Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Địa Điểm: Cụm Công Nghiệp Thành Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Diện Tích: 64.750,0 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích sàn xây dựng: 22.000,0 m².

- Công suất: 50 triệu lít/năm
- Tổng giá trị đầu tư: ....
- Chủ đấu tư: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thiết kế cơ sở
- Thiết kế bản vẽ thi công

- Giám sát thi công