Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Địa Điểm: Xã Thạch Tân - Huyện Thạch Hà - TP. Hà Tĩnh

Diện Tích: 19.93,00 ha

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

- Công suất: 50 triệu/năm
- Tổng giá trị đầu tư: 479 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

- Diện tích xây dựng: 11.8,00 ha


Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Cấp chứng nhận an toàn chịu lực công trình