Trang chủ space Dự án space Khảo sát địa hình và địa chất space Nhà máy cấp nước khu kinh tế Đông Nam

Nhà máy cấp nước khu kinh tế Đông Nam

Địa Điểm: Khu kinh tế Đông Nam - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Diện Tích: 6 ha

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

- Công suất: 40.000 m3/ngày đêm
- Tổng giá trị đầu tư: 380 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào
Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Lập dự án đầu tư

- Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất

- Thiết kế cơ sở
- Thiết kế bản vẽ thi công