Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Nhà máy công nghiệp Lama

Nhà máy công nghiệp Lama

 

Địa Điểm: Khu công nghiệp Đất Quốc - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

Diện Tích: 15.000,0 m2


Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

- Diện tích sàn xây dựng: 8.000,0 m².

- Nhà máy được đặt tại Bình Dương, với lĩnh vực sản xuất là ngói màu và các phụ kiện ngói mang thương hiệu Lama.

- Chủ đấu tư: Công ty cổ phần công nghiệp Lama

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thẩm tra thiết kế