Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Tòa nhà văn phòng The Mett

Tòa nhà văn phòng The Mett

 

Địa Điểm: Lô 1.13, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

Diện tích sàn xây dựng: 46.800,0 m2 bao gồm diện tích 3 tầng hầm

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Vietnam 

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Kiểm định chất lượng công trình để phục vụ thẩm định tòa nhà. 

 

- Kiểm định chất lượng công trình để phục vụ giai đoạn bàn giao đưa vào vận hành tòa nhà.