Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Tổ hợp điện tử Samsung

Tổ hợp điện tử Samsung

 

Địa Điểm: Lô I-11 Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Diện tích xây dựng công trình: 290.083,4 m2 (29ha)
 
Diện tích mái kiểm tra: 225.680,0 m2 (22,568 ha)
 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
 
- Kiểm định chất lượng kết cấu công trình để phục vụ lắp hệ thống Pin năng lượng mặt trời áp mái.