Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Nhà máy Greenfeed Đồng Nai - Tháp sản xuất

Nhà máy Greenfeed Đồng Nai - Tháp sản xuất

Địa Điểm: Khu công nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
 
Chủ Đầu Tư: Công ty CP Greenfeed Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Kiểm định chất lượng công trình  
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 71,72