Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Nhà máy Cty TNHH Nhựa Đỉnh Long - Sàn lầu 1 và các cấu kiện

Nhà máy Cty TNHH Nhựa Đỉnh Long - Sàn lầu 1 và các cấu kiện

Địa Điểm: Lô số 6, Đường số 7, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 
Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Nhựa Đỉnh Long 
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Kiểm định chất lượng công trình  
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 56