Trang chủ space Dự án space Khảo sát địa hình và địa chất space Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất dụng cụ, thiết bị phục vụ chăn nuôi

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất dụng cụ, thiết bị phục vụ chăn nuôi

 

Địa Điểm: Thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 
Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Bốn Mắt
 
Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Khảo sát địa hình và địa chất 
 
Giá trị tư vấn (Triệu đồng): 68,64