Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Giảng đường khoa y Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

Giảng đường khoa y Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

Địa Điểm: Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Chủ đầu tư: Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
- Tổng vốn đầu tư: 22 tỷ đồng

- Diện Tích: ... m2

Dịch vụ tư vấn:
- Thẩm tra thiết kế - thẩm tra dự toán