Trang chủ space Dự án space Tư vấn giám sát space Hệ thống bể xử lý nước thải bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Hệ thống bể xử lý nước thải bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

 

Địa điểm: KCN Quảng Phú - Tp. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

 

Mô tả

- Công suất: 2.400 m3 /ngày.đêm

- Chủ đầu tư: Công ty CP bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

- Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng

 

Dịch vụ

- Tư ván giám sát