Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Nhà máy Siemens Bình Dương

Nhà máy Siemens Bình Dương

 

Địa Điểm: Số 02, đường số 10, KCN Vsip 1, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Siemens Bình Dương 

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Kiểm định chất lượng nhà xưởng chính.

- Thiết kế bản vẽ cải tạo mái nhà xưởng.